Thuis

Professional organizing met een persoonsgebonden budget (PGB)

Soms kan de hulp bij het organiseren van je huis(houden), administratie en tijd geboden worden vanuit een PGB of Zorg in natura, ZIN.

Mensen met ADHD, autisme, ziekte of beperking kunnen soms extra hulp gebruiken bij het structureren van hun omgeving om zo hun zelfredzaamheid te bevorderen.
Op de websitepagina “thuis” kun je alvast algemene informatie vinden over de geboden hulp.

Afhankelijk van je situatie zal in kaart gebracht worden wat er nodig is, en wordt er een plan opgesteld. Vooraf zullen we checken of de zorg ook daadwerkelijk door de gemeente vergoed wordt. Je kunt dit ook alvast zelf overleggen met de gemeente. De zorg wordt dan geleverd als specialistische begeleiding vanuit de WMO.

Indien de gemeente akkoord is, gaan we samen aan de slag, zodat je direct resultaat ziet.
Het aanleren van nieuwe vaardigheden zal veel aandacht krijgen, om later zelf de zaken goed te organiseren. Zodat de chaos uit je leven verdwijnt en je weer overzicht en structuur krijgt. Dat klinkt misschien saai, maar je zal ervaren hoe prettig het is.

Zoals gezegd wordt een PGB en ZIN via de gemeente, afdeling WMO aangevraagd.

Extra informatie over het PGB en ZIN kan worden gevonden op de websites van je gemeente, Per Saldo, www.pgb.nl, en de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl.